РЕЛЕВАНТНОСТ

brend-slicica-1-relevantnost
Поставља се питање значаја, важности односно релевантности потенцијалног производа на тржишту.
Колико си потребан потрошачу којем је разноврсна понуда део свакодневице?
Формирањем свести о сопственој позицији на лествици приоритета, аутоматски се класификује и циљна група којој се бренд „обраћа“.

АУТЕНТИЧНОСТ

brend-slicica-2-autenticnost
Подсвесно правило при одабиру жељеног производа је  увек везано за оригиналност. Црта аутентичности која се везује за амбалажу или за само својство производа је пресудан фактор. Иновација је саставни део аутентичности и пожељна је али није одлучујућа.

РАСПРОСТРАЊЕНОСТ

brend-slicica-3-rasprostranjenost
Када се задовоље критеријуми потребности и оригиналности поставља се питање колико је производ распрострањен. Да ли је тржиште снабдевено у довољној мери. Поред производа, потребна је и заступљеност промотивне кампање. Директна веза успостављена је између промоције производа, његове потражње и заступљености на тржишту.

АСОЦИЈАТОВНОСТ

brend-slicica-4-asocijativnost
Бренд је у директној вези са свешћу, чулима и осећањима потрошача. Када конзумент, свестан квалитета бренда, уочава сличности и разлике са конкурентима, везује се за боје, форме облика, слогане, заштитна лица… онда је  успостављена најснажнија повезаност у виду асоцијација.

Повезани чланци

© 2016 Бренд - Добре идеје имају намену.