Едукација

Циљ, мисија, визија

ЦИЉ / МИСИЈА / ВИЗИЈА

Циљ бренда је јединствен асоцијативни потпис. Оствареност конекције производа са потршачем је крајња јединствена сврха брендинга. Адекватним стратегијским корацима се трасира пут до конзумената на тржишту. Управо та смерница је водиља бренда као циља.
ЦИЉ = стратегија + асоцијација + конзумација
Мисија бренда је стратегијско планирање успешности на тржишту. Успех је изједначен са позиционирањем и кроз промотивну и кроз тржишну скалу. Поступност путање позиционирања је једнако битна као и одржавање стечене репутације.
МИСИЈА =  позиционирање + успех + одрзавање
Визија бренда је основа за постављање стратегијских одлука. Стратешко планирање као сегмент циља брендирања је првенствено унапред осмишљено и представља визионарску перспективу. С’тим у вези неопходно је истаћи неопходност стручно искреираног и поступног визионарског приступа пре поступка реализовања.
ВИЗИЈА = осмишљавање + реализација

Повезани чланци

© 2016 Бренд - Добре идеје имају намену.