Едукација

Чулно брендирање

Утицај на продају доживео је апсолутни преокрет услед креирања новог маркетинг приступа. Апел на рацио подразумевао је понуду аргументованог продајног предлога. Апел на емоције има тежњу да допре до осећања и тако подстакне одлуку о поседовању продајног предлога. Примат емоција над рацијом резултује револуционарним маркетинг резултатима.

Свако од чула је стимуланс наших расположења а потом и креатор емотивних стања или реакција. Бренд се ставља у контекст са стимулативним бојама, звуком, пропратном сликом, видео и аудио садржајем и на тај начин буди осетљивост чула.  Путем чулних искустава остварује се додир са емоцијама и на тај начин долази до директне повезаности бренда и појединачног потрошача.

Резултати стратегије усмерене на чулно брендирање су:
·   креирање чулне осетљивости
·   краткорочно меморисање садржаја
·    подстицај пријатних емоција
·   дугорочно меморисање садржаја
·   присећање на пријатне подстицаје
·   одлука при избору

Данас, брендови стварају приче и стављају Вас као главног актера – “победника” или “губитника”. Један од последњих трендова је да се кроз бренд продаје и стил живота. Под паролама савремног доба  морате бити јединствени, независни и слободни… Ви несвесно преузимате те моделе као сосптвене, уколико користите брендове који суптилно пропагирају те вредности кроз своје рекламне кампање. Производ је у потпуности представљен само као пропратни сегмент Вашег брендираног стила живота.

Повезани чланци

© 2016 Бренд - Добре идеје имају намену.