BRENDATOR – Projection mapping advertisement

Брендатор Пројекат, у служби виртуелне стварности, на иновативан начин информише, промовише и брендира. Дигитализована људска фигура представљена је ...

НОВИ ДИЗАЈН ФАКУЛТЕТА ЗА 21. ВЕК

Ако је комуникација, као основно средство споразумевања, динамичан процес којим се садржај преноси симболима од једне особе до друге, онда се може рећи да је функција дизајна да доведе комуникацију на ниво чула, односно да пробуди визију.

Логотипи – Графичка решења

Логотип (лого) је спој графичких елемената, симбола, илустрација или икона који означава производ, услугу, предузеће, догађај, особу, предмет или идеју.

Live light art – Сликање светлошћу

Познавање карактеристичних својства фосфора и његова директна примена на пољу стваралачког резултирало је пројектом који подразумева детаљније објашњење појмова фосфоресценције и флуоресценције и њихове међузависности.

Гуарана – Временска машина

Временска машина добила је нову димензију посматрања кроз музичку перспективу. Редизајн амбалажа Гуарана енергетског пића је дао вишедимензионалан карактер препознатљивој сови и директно послао поруку циљним групама.

Space animals – Дигитална графика

Дигитална графичка уметност креира природу данашњег брендираног тржишта. Незаустављива технологија формира илустровану стварност а графичке уметнике рангирана у сам врх дигиталане ликовне уметности.

МЕФ Факултет – Визуелни идентитет

Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије је савремена институција знања, са модерном концепцијом образовног система. МЕФ Факултет нуди практична знања која студентима омогућавају сигуран улаз у пословни свет из области: економија, финансије, менаџмент, информационе технологије.

Heineken – Дизајн трибине

Heineken VIP бина је 3D пројекат просторне инсталације за потребе београдског музичког фестивала – Beer fest. У циљу јачања промотивних кампања на тржишту, неопходан је редизајн бренд обележија у складу са већ постојећим препознатљивим карактеристикама које чине визуелни идентитет.

130 bpm – Просторна инсталација

130 bpm је концепт визуелно – музичког обједињавања. Фокус визуализације усмерен је на комбинован перформанс: мапирање простора – креирање илузије уз анимиран пројектован садржај, употпуњен карактеристичним флуоресцентним бојама.

МЕФ Факултет – 3D мапирање

МЕФ Факултет у служби иновација, на пољу промотивне кампање, представља 3D мапирање (3D mapping) својих факултетских просторија.

Hologram Box – Презентација

Холограм је оптичка илузија тродимензионалног објекта, који настаје применом методе холографије. Принцип функцинише на основу преламања ласерског светл...