130 bpm је концепт визуелно – музичког обједињавања. Фокус визуализације усмерен је на комбинован перформанс: мапирање простора – креирање илузије уз анимиран пројектован садржај, употпуњен карактеристичним флуоресцентним бојама. Уз музичку позадину препознатљиве брзине од 130 откуцаја у минуту, овакав спој представља хиперактивну представу. Мисија концептуалног надовезивања представља визионарску перспективу аудио односно визуелне надградње чулног доживљаја односно бренд асоцијације. Просторна инсталација 130 bpm концепта садржи: 3Д мапирање (3D mapping) – моделовање кроз дизајн спој аудио и визуелне перспективе.

Дизајн визуелног идентитета је прилагођен само флуоресцентном типу боја, док је анимација тачније њен садржај прилагодљив и променљив у складу са темпом музичке подлоге. Нови медији у оквиру дизајн перспективе су са идејним представљањем 130 bpm концепта објединили брендирање музичког жанра и визуелне перцепције истог.