БРЕНДАТОР
Projection mapping advertisement

“ Виртуeлна стварност „

Брендатор Пројекат, у служби виртуелне стварности, на иновативан начин информише, промовише и брендира. Дигитализована људска фигура представљена је кроз јединствен спој видео и аудио материјала креирајући 3D ефекат. Субјективни доживљај анимираног садржаја је у потпуности реалистичан. Због изузетне визуелне динамике, посматрачу постаје окупирана пажња таквом дигиталном поруком. Овај систем интерактивног маркетинга је применљив за потребе промоције свих делатности/брендова. Брендатор представља 10 пута ефектинији принцип брендирања у поређењу са осталим промотивним кампањама. Статистике наводе да заинтересованост за бренд, који се истакне овим методом бендирања, достиже приходе и преко 75% WОW ефекат је загарантован.

Брендатор Аутор: Александар Брзаковић