Heineken VIP бина је 3D пројекат просторне инсталације за потребе београдског музичког фестивала – Beer fest. У циљу јачања промотивних кампања на тржишту, неопходан је редизајн бренд обележија у складу са већ постојећим препознатљивим карактеристикама које чине визуелни идентитет. Реконструисан пример трибине у дневној и ноћној варијанти представља иницијалну поставку са разрађеном функционалношћу.

Функционалност редизајн решења је подједнако важна као и визуелна перспектива. Концепт редизајн просторне инсталације се мора представити кроз искреиран пројекат функционалности. Неопходни сегменти су: електромоторни покретачи електричне струје,  расвета, димензије елемената и њихова просторна уклопљивост. Пропратни принцип функционалности је њена естестка уклопљивост у расположив простор.
Применом хијерархије дизајн потреба:
функционалност , поузданост, искористивост , вештина, креативност остварен је јединствен стандардизован и применљив редизајн.
Бина као инсталациона конструкција у служби ефикасног брендирања Heineken производа, отвара могућности и за додатне садржаје у виду пројекта 3D мапирање (3D mapping).

Примарни циљ оваквих пројеката јесте да се бренд карактеристике истакну и нагласе кроз иновативна дизајн решења. Брендирање подразумева константну учесталост у трци на тржишту, па је редизајн неопходан корак у одржавању бренд позиције.