Холограм је оптичка илузија тродимензионалног објекта, који настаје применом методе холографије. Принцип функцинише на основу преламања ласерског светлосног снопа и његове рефлексије. 3D ефекат се постиже због бележења смерова и фаза ласерског светлосног снопа на фотографску плочу а не само интензитета.

Холограм се објашњава кроз три физичке законитости:
1. Физички принцип интерференције објашњава  како таласи који долазе из истог извора узајмано утичу једни на друге.
2. Физичка законитост дифракција објашњава одступање од кретања светлости по својој уобичајеној путањи. При кретању светлости кроз отвор чија је дужина слична таласној дужини светлосног зрака, и сам отвор постаје нови извор из ког се светлосни сноп шири у свим правцима.
3. Физичко својство поларизације представља посматрање светлосног снопа при једној осцилацији.

У зависности који принцип преламања светлости и светлосних пројекција се креира, постоји неколико врста холограма:

  • Штампани холограми (документи)
  • Рефлексиони холограми (пропуштање, одбијање и задржавање светлости) – Hologram box
  • Мултиплексни холограми (тродимензионални ефекат)

Овакав метод репродуковања визуелног записа претендује да потисне једнодимензионалност фотографије. 3D технологије подстичу апстрактну визуру посматрача.„Целина у сваком делу“ јесте основна холограм карактеристика.