ИСТАЖИВАЧКИ РАД

Познавање карактеристичних својства фосфора и његова директна примена на пољу стваралачког резултирало је пројектом који подразумева детаљније објашњење појмова фосфоресценције и флуоресценције и њихове међузависности.

ФЛУОРЕСЦЕНЦИЈА И ФОСФОРЕСЦЕНЦИЈА

Фосфоресценција је појава емитовања светлости из објекта који је претходно био осветљен. За разлику од флуоресценције, емисија светлости се наставља након што се уклони извор светла. Разлика између флуоресценције и фосфоресценције је у томе што приликом фосфоресценције систем прелази између стања различитих мултиплицитета, док код флуоресценције систем увек прелази између стања истог мултиплицитета.

СВЕТЛОСНИ ТРАГ

Емитовање светлосног снопа подразумева испуњење одређених амбијенталних услова блиско повезаних са хемијским својствима фосфора. Подразумева се апсолутна замраченост ентеријера јер се тиме директно повећава видљивост уперене светлости. Док би се у супротном због својства фосфора који апсорбује и друге изворе светлости умањила видљивост нацртаног садржаја. Као најефикаснија врста светлости показао се најефикаснијим UV black light . Јачина светлосног снопа а самим тим и трага који оставља зависи и од броја лед диода у батеријској лампи. Физичка близина тачније удаљеност од подлоге такође проузрокује степен видљивости. Такав принцип приказивања различитих интензитета светлости пружа могућност играња са перспективом.

Просторна инсталација која у процесу функционисања користи сликање светлошћу као технику као и примену својства фосфоресценције и флуоресценције је засигурна иновација у области нови медији. Техника цртања светлошћу уједно креира апстрактан али и временски ограничен приказ уметничког израза. Поред испуњавања техничких услова функционисања (замрачености просторије, коришћења UV black light свтлосног снопа) Live light art претендује да има широку примену у брендирању. Техника брендирања сопственог дизајн идентитета огледа се у степену развоја иновација на пољу презентација визуелног садржаја. Цртање светлошћу већ препознатљивих појмова креира анимацију публике кроз њене нове перформансе доводећи у везу степен иновација, креативности и техничку остваривост.

“Оно сто већини међу нама недостаје да бисмо били уметници није почетна емоција, нити само техничка вештина у извођењу. Недостаје нам способност да магловиту идеју и осећање подвргнемо условима и захтевима неког одређеног медијума.” (Dewey)

Аутор и реализатор пројекта:
МА Александар Брзаковић