Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије је савремена институција знања, са модерном концепцијом образовног система. МЕФ Факултет нуди практична знања која студентима омогућавају сигуран улаз у пословни свет из области: економија, финансије, менаџмент, информационе технологије.

МЕФ Факултет поседује бројне погодности за будуће лидере предузетнике на тржишту. Студије на Факултету организоване су према потребама друштвено-економског развоја Србије. То подразумева практичну наставу, низ тренинга који развијају менаџерске вештине и предузетнички дух. Наставa је конципирана као симулација пословних функција, где студенти имају могућност да искусе процесе какви се догађају у реалним предузећима. „Теорија и пракса“ као слоган акредитованих МЕФ студијских програма се реализује у оквиру активних студентских секција :“Виртуелно предузеће“, „Иновациони центар“, „Креативна радионица“.

За визуелни идентитет МЕФ институције, поред препознатљивих боја, везују се кружни облици кроз карактеристичан распоред у форми слова Ф. Додатна асоцијација на збир кружних логотип форми је графички симбол малих и средњих предузећа. Модеран графички дизајн квалификовао је МЕФ Факултет на високу позицију у области брендирања.

Институционално функционисање подразумева поштовање стандардизованих правила, закона, кодекса. Сходно томе, неопходно је дефинисати начин коришћења логотипа МЕФ Факултета. Графичка књига стандарда дефинише употребу у различитим варијантама а то подразумева: дефиниција пословног писма (меморандума), типографија, дефиниција веб презентације, садржај визит карте, дизајн печата као и штампану примену графичких идејних решења на ентеријер факултета.