Дигитална графичка уметност креира природу данашњег брендираног тржишта. Незаустављива технологија формира илустровану стварност а графичке уметнике рангирана у сам врх дигиталане ликовне уметности.
Илустрација има широку примену у области публикације: часописи, новине, књиге, плакати, флајери, рекламе, банери, амбалажа производа. Због специфичне захтевности  извођењa, илустрација подразумева завидан ниво познавања анатомије облика, перспективе као и свеопште познавање ликовне културе. Естетски захтеви данашњице су креирали посебан приступ визуелној култури и специфичне захтеве за уметнике у сфери дигиталне уметности.
Space animals концепт је кроз футуристички оријентисан илустрован правац, обликовао тематски диференцијалне а визуелно надограђене компоненте. Илустрација Space animals представља спој животињских врста кроз јединствен ауторски печат карактера. Принципом креирања оригиналних Space animals карактера оформљен је заштитни илустрован садржај. Илустрација може бити употребљива и као анимиран видео материјал за потребе интернет промоције или у виду најавних џинглова за тв рекламе, анимиране филмове или јавне пројекције у служби брендирања.