Развојни пут стратегијски осмишљененог формирања бренда започиње оног момента кад кренете да мислите о томе како потрошачи размишљају а потом им поставите нове стандарде. Циљ стратегије је визионарски приступ, који подразумева да видите шансу тамо где други виде само изазов. Мисија стратегијског бренд приступа је усмеравање квалитативних промена и квантитавног раста, тачније јасно планирање а потом и развој у виду конкретних корака. Успешност у суровој трци престижа над потрошачким друштвом директно је пропорционална бренд стратегији.

Ефекат изложености спада под агресивнији приступ бренд стратегије. Поновљена изложеност садржају према којем су људи били неутрални повећава шансе да се садржај свиди. Најјачи ефекат се постиже када је изложеност кратка и суптилна и када се усвија кроз сублимиране поруке (на подсвесној основи). Такође, неопходно је да постоји адекватан размак између изложености при чему треба имати у виду да се најбољи резултат постиже у првих десет представљања. Овакав стратешки принцип је најзаступљенији у рекламним кампањама. Резултат је појачана перцепције o бренд јачини, усвајање мотива бренд дизајна као и целокупно поспешивања начина на који људи доживљавају Ваш производ, услугу или поруку.

Људи су склони препознавању садржаја много више него присећању. Познавање оваквог механизма људског ума наводи да је препознавање неке опције често довољно за доношење одлуке. Тако конципирана стратегија је заснована на недвосмисленој потреби да се урезивањем карактеристика у свест потрошача осигура препознатљивост.
Присутност на тржишту се не обезбеђује само кроз рекламе него и оригиналним маркетинг потезима који немају за циљ профит него иновативност. Стратегија је кључ успеха и континуиран процес прилагођавања потребама тржишта и њених конзумената.

Лига 21.века има само једну категоризацију – успех и неуспех. Вођени премисом: „Лидери причају о могућностима, а сви други о проблемима.“ – поставља Вам само једно питање.

Повезани чланци

© 2016 Бренд - Добре идеје имају намену.