Едукација

Визуелна култура

Актуелности су део тренда, култура је део цивилизације. Како и сам термин наводи на објашњење да је визија део перспективе визуелне културе јасно је да се овај сегмент односи на ванвременски и беспредметни критеријум опажања.Визуелна култура изучава домен креативног повезивања са многим другим областима. Оваква креативна синтеза у функцији креирања бренда Вам гарантује њену свеприсутност у подсвести појединаца.

Визуелна култура прати и развија сазнања о интегрисаном људском искуству (делатност, опажање, мишљење). Визуелна култура представља област креативног повезивања и преношења људског искуства из једне области у другу. Међутим, визуелну културу не треба схватити као збир различитих искустава него као креативну синтезу.

Визуелна култура објашњава начин на које слике делују на нас тачније она објашњава систем по којем функционише људска перцепција и дефинише мултидисциплинарност као примаран принцип. У процесу брендирања визуелна димензија је најдоминантнија.

Циљ ове естетски – теоретске форме доводи до визуелно еманципованог мишљења на принципу асоцијација. Појединац перцепира већ познато кроз тек оформљено тачније кроз Ваш бренд.

Мислити у суштини значи мислити у сликама, знацима, симболима. Ваша мисао о бренду је Ваша визија визуелне културе.

Повезани чланци

© 2016 Бренд - Добре идеје имају намену.