Временска машина добила је нову димензију посматрања кроз музичку перспективу. Редизајн амбалажа Гуарана енергетског пића је дао вишедимензионалан карактер препознатљивој сови и директно послао поруку циљним групама. Повезујући музички језик асоцијације са постојећим бренд карактеристикама, формира се упечатљива порука са циљем додатног афирмисања пажње потрошача. Мисија оваквих подухвата је да се оригиналности придода генијалан спој и тиме креира додатно јачање асоцијације на бренд.

Оригинална редизајн илустрација паковања је гарант за квалитет бренд кампање. Препознатљива лименка и карактеристична сова употпуњени у ново дизајн паковање поред занимљивог карактера шаљу музички оријентисану поруку. Поистовећивањем потрошача са бренд производом постигнут је најбољи жељени ефекат у служби редизајн иновације. Уласком у свест потрошача преко афинитета креира се сигурна позиција у тржишној трци званој брендирање.